Organizasyon Modeli

Organizasyon Modeli

İtalyan hükümeti, Avrupa Topluluğunun zararına sahtekarlık ve uluslararası ticarette yolsuzluğa karşı OECD ve AB sözleşmelerini onaylayan ve uygulayan, 29 Eylül 2000 tarihli ve 300 sayılı Yasa ile belirlenen talimatın uygulamaya koyulmasında KHK 231/2001’i benimsemiştir.

İtalyan yasaları, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek için, tüzel kişiler olmadan olsa dahi tüzel kişiler, şirketler ve dernekler tarafından işlenen ve 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülmüş olan suçlar için idari sorumluluğu düzenleyen yönetmelikler çıkarmıştır.

İdari sorumluluk, bu suçların şirketlerin çıkarına veya yararına ve aşağıdakiler tarafından işlenmesi halinde ortaya çıkar:

  • Şirketin kendisinde veya mali ve işlevsel olarak özerk kuruluş birimlerinde temsilci, idari veya yönetim pozisyonlarında görev alan gerçek kişiler;
  • Sadece fiili olsa bile, yönetim ve kontrol uygulayan gerçek kişiler;
  • Yukarıda belirtilen kişilerden birinin yönetimine veya gözetimine tabi gerçek kişiler.


Şüphesiz, bu sorumluluk, eylemi fiilen işleyen gerçek kişinin sorumluluğuna eklenir. Yukarıda belirtilen kişiler kendi münhasır menfaatleri veya üçüncü tarafların menfaatleri doğrultusunda hareket ederse, kuruluş sorumluluk kabul etmez.

Şirket için, yukarıda belirtilen suçların işlenmesi her zaman para cezalarının uygulanmasını ve bazı durumlarda, diğer cezaları (lisansların veya imtiyazların askıya alınması veya iptali, işin yürütülmesinin yasaklanması, finansman dışı bırakma veya finansman iptali veya reklam ürünlerinin veya hizmetlerinin yasaklanması) kapsar.

Kanun Hükmünde Kararname şirketin aşağıdakileri kanıtlayabilmesi halinde söz konusu yükümlülükten muaf tutulabilmesine imkan vermektedir:

  1. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Üst Yönetim, meydana gelen türde suçları önlemeye uygun bir organizasyon ve yönetim modeli (bunun gibi) benimsemiş ve bunu uygulamaya sokmuştur;
  2. Modelin işleyişini ve uygulanmasını denetlemenin yanı sıra modeli güncelleme sorumluluğu, özerk inisiyatif ve kontrol yetkilerine sahip bir kuruluşa (Denetim Organı) verilmiştir;
  3. Suçu işleyen kişiler yukarıda belirtilen organizasyon ve yönetim modelinden sahtekarlıkla kaçmıştır;
  4. 2. Maddede belirtilen kuruluşun dikkatinde eksiklik veya yetersizlik yoktur.


231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uyumlu bir organizasyon modelinin kabul edilmesi, yasalar uyarınca isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, faaliyetlerini her zaman karakterize eden şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak, Meccanotecnica Umbra SpA, Yönetim Kurulu tarafından 29 Mayıs 2006 tarihinde onaylanan yukarıda belirtilen modeli benimsemeyi uygun ve kurumsal politikalarına paralel kabul etmiştir.


Meccanotecnica Umbra Turkey
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İkiteli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C-6 Blok No:292-294
Başakşehir / İSTANBUL
Phone +90 212 671 82 49 / +90 212 671 82 50
Fax +90 212 671 82 48
Email: mtu.tr@mtu-group.com

Sales Office: sales.turkey@mtu-group.com

Gizlilik // Çerez Politikası

Stay informed


Buraya tıklayarak bültenimize
abone olun

Group sites