HERO

ENDÜSTRİYEL | YENİLENEBİLİR ENERJİ

Döner mafsallar

ENDÜSTRİYEL | YENİLENEBİLİR ENERJİ

Döner mafsallar

HERO, Harsh Environment Rotary Joint yani Sert Çevre Şartlarında Döner Mafsal, Meccanotecnica Umbra’nın stratejik projelerinden biridir.
Proje, yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla yapılan bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. İki ana hat belirlenen projede, yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıklarda yapılan çalışmalara uygun ürünler geliştirilmektedir.
Yüksek basınçla ilgili çalışmalarımız kapsamında, petrol sondajı için sızdırmazlık ve bağlantı sistemleri tedarik ettiğimiz bir projede yer aldık. Dolayısıyla, görevimiz sadece sızdırmazlık sistemlerini değil, çalışma koşullarının simülasyonlarını yapabilecek bir test tezgahı da tasarlamaktı. Sistemin 500 bar’ı aşan basınç değerleri altında çalışabilmesi gerekiyordu.
Diğer yandan, ürün çeşitlendirme amacımıza bağlı kalarak, yüksek ısılardaki çalışmaları ele alan farklı bir proje de geliştirdik. Bu projede, tesislerin yönetilmesini zorlaştırabilecek oldukça agresif sıvıların kullanıldığı yenilenebilir enerji uygulamaları için çözümler geliştirdik.
Bazı uygulamalarda sıcaklık 550 °C’nin üzerine çıkmakta, normal şartlarda salmastraların üretiminde kullanılan standart malzemeler bu sıcaklık seviyelerinde genellikle bozulmaktadır.
Bir tesisin yönetimi ne kadar sorunsuz ve kolaysa, yenilenebilir enerji pazarının ve kullanımının önü o kadar açılacaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen: hero@mtu-group.com

Yüksek basınç için
döner mafsal
Yüksek sıcaklık seviyeleri için
döner mafsal
A cosa sei intereİlgilendiğiniz konu?
Bir mesaj yaz*

TECH / SOLUTIONS / RESEARCH. STAY INFORMED.

Kayıt ol

© 2024 - Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Developed by NUR Digital Marketing