Biz Kimiz

Biz Kimiz

Kuruluşundan elli yıl sonra bugün, Meccanotecnica Umbra S.p.A. dünya çapında bir mekanik salmastra üreticisidir. Şirketimiz otomotiv sektöründe dünya pazarının %35’ine, bulaşık makinesi sektöründeyse %50’sine sahiptir. Şirket, Roma'nın 140 km kuzeyinde, Umbria bölgesinde Assisi ve Spoleto arasında küçük bir kasaba olan Campello sul Clitunno'da bulunmaktadır.

Organizasyon
modeli

İtalya devleti, Avrupa Topluluğu’na zarar verecek dolandırıcılık faaliyetlerine ve uluslararası ticarette yolsuzluğa karşı OECD ve AB sözleşmelerini onaylayan ve uygulayan, 29 Eylül 2000 tarihli ve 300 sayılı yasa ile belirlenen talimatın uygulamaya konulması için, 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi yürürlüğe sokmuştur.

Uluslararası düzeyde üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, İtalyan devleti tüzel kişilerin, şirketlerin ve tüzel kişi sınıfında olmayan birlik ve derneklerin uyması gereken ve 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen suçları kapsayan bir idari sorumluluk yönetmeliğini yürürlüğe koymuştur.

İdari sorumluluk, bu suçların şirketlerin çıkarına veya avantajına ve aşağıdakiler tarafından işlenmesi halinde ortaya çıkar:

  • şirketin kendisinde veya mali ve işlevsel olarak özerk kuruluş birimlerinde temsilci, idari veya yönetim pozisyonlarında görev alan gerçek kişiler;
  • sadece fiili olarak da olsa, yönetim ve kontrol yapan gerçek kişiler;
  • Yukarıda belirtilen kişilerden birinin yönetimine veya gözetimine tabi olan gerçek kişiler.

Tabii bu sorumluluk, eylemi fiilen işleyen gerçek kişinin sorumluluğuna eklenir. Yukarıda belirtilen kişiler kendi münhasır menfaatleri veya üçüncü tarafların menfaatleri doğrultusunda hareket ederse, kuruluş sorumluluk kabul etmez.

Şirket için, yukarıda belirtilen suçların işlenmesi her zaman para cezalarının uygulanmasını ve bazı durumlarda başka tipte cezaları (lisansların veya imtiyazların askıya alınması veya iptali, işin yürütülmesinin yasaklanması, finansman dışı bırakma veya finansman iptali veya reklam ürünlerinin veya hizmetlerinin yasaklanması) kapsar.

Kanun Hükmünde Kararname, şirketin aşağıdakileri kanıtlayabilmesi halinde söz konusu yükümlülükten muaf olmasına imkan vermektedir:

  • Üst yönetim, yasanın yürürlüğe girmesinden önce, meydana gelen türde suçları önlemeye uygun bir organizasyon ve yönetim modeli (burada tanımlanan model gibi) benimsemiş ve bunu uygulamaya sokmuşsa;
  • Modelin işleyişini ve uygulanmasını denetlemenin yanı sıra, modeli güncelleme sorumluluğu, özerk insiyatif ve kontrol yetkilerine sahip bir kuruluşa (Denetim Organı) verilmişse;
  • Suçu işleyen kişiler, yukarıda belirtilen organizasyon ve yönetim modelinden kaçacak yollar kullanmışlarsa;
  • 2’ci maddede belirtilen kuruluşun çalışmalarında eksiklik veya yetersizlik yoksa.

231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uyumlu bir organizasyon modelinin kabul edilmesi, yasalar uyarınca isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, Meccanotecnica Umbra SpA her faaliyetinde uyguladığı şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından 29 Mayıs 2006 tarihinde onaylanan yukarıda belirtilen modeli benimsemeyi uygun ve kurumsal politikalarına paralel kabul etmiştir.

A cosa sei intereİlgilendiğiniz konu?
Bir mesaj yaz*

TECH / SOLUTIONS / RESEARCH. STAY INFORMED.

Kayıt ol

© 2024 - Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Developed by NUR Digital Marketing